Mededelingen

Beste clubleden.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Deze zal worden gehouden woensdag 26 april 2017. Locatie: clubgebouw. Aanvang 14:00 uur.

Wij verzoeken een ieder uiterlijk 13:50 uur aanwezig te zijn. Wij hopen op een grote opkomst.

Indien u algemene vragen, opmerkingen of wensen als agendapunt heeft, laat ons dat dan weten middels een brief aan het secretariaat. .

Noteer de datum 26 april 14:00 uur Algemene Ledenvergadering alvast in uw agenda !

Hans van den Wijngaard is weer aangetreden als Voorzitter.

 

Lidmaatschap en contributie voor het jaar 2018

 

Zoals aangegeven op de Algemene Ledenvergadering 2017, zal de contributie lidmaatschap van onze Petanque vereniging L'Autre Chemin Alkmaar , voor het jaar 2018 hetzelfde zijn als de 2 voorgaande jaren met dit verschil dat onze vereniging per 2017 haar lidmaatschap met de NJBB heeft beƫindigd.

Het is dus m.i.v. 2017 niet langer mogelijk om als lid van L'Autre Chemin deel te nemen aan toernooien en/of competities welke namens of door de NJBB worden georganiseerd en waarbij hun licentie verplicht is.

De jaarlijkse kosten die hiervoor "vrij" komen zullen gebruikt worden voor activiteiten van onze vereniging ten behoeve van haar leden.

Zo is aangegeven dat vanaf 2017 voor de onderlinge competitie op de zaterdagmiddag niet meer betaald hoeft te worden.

Verdere toelichting in de ontvangen brief.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dit besluit is met een meerderheid van stemmen aangenomen op de ledenvergadering d.d. 19-10-2016.