Info

Beste Petanque leden.

Vanaf 1 Januari 2018 ben ik Gerard Tervoort de beheerder van de website L'Autre Chemin.

Heeft U belangrijke of leuke suggesties om op de website te plaatsen,

dan kunt U die aan mij doorgeven.

Voor het plaatsen zal ik indien verantwoord en technisch mogelijk, het item plaatsen.

 

Tijdens mijn vakantie-afwezigheid kunnen er gewoon artikelen op de website geplaatst worden. Even een mail naar mij en klaar is kees.Hierbij wil ik graag even aangeven dat als er leuke interessante en of belangrijke zaken zijn die eventueel op de website geplaatst kunnen worden dat er dan ook voldoende en correcte informatie aangeleverd wordt.

Op de site staan diverse weerlinken om te kijken wat voor weer het wordt als we gaan spelen.

Geheugensteuntje : vanaf 2 april 2016 elke zaterdag wedstrijd spelen. (zie laatste notulenvergadering)

Op tijd aanmelden, bij tenminste 16 spelers ronde 1 en 2, laatste ronde tenminste 8 spelers.

Voortijdig uitstappen is geen prijs.

 

Nieuwe spelregens Jeu de Boule

Weliswaar is L’Autre Chemin heden losgekoppeld van de NJBB. Echter wij volgen wel de nationale en/of Internationale regels en aanpassingen van het spel. Dit is belangrijk om “bij te blijven” als U meespeelt op andere locaties en/of als er in de toekomst mogelijk met andere vereniging onderlinge toernooitjes op ons eigen terrein worden gehouden.

 

De belangrijke nieuw regels zijn vanaf heden:

a)Het “but” wordt voortaan maar één keer uitgeworpen. Als dat niet volgens de regels gebeurt, mag de tegenstander het but ergens tussen de 6 en 10 meter neerleggen. Vervolgens gaat wel de degene die aanving als eerste verder.

b)Een “mene” vangt zodra de “but” is uitgeworpen, ook als de “but” verkeerd is geworpen.

c)De “cirkel” dient steeds gemarkeerd te worden. Als voortijdig de cirkel bewust of vroegtijdig wordt verplaatst of opgetild terwijl er nog boules te spelen zijn, moet de “cirkel” worden teruggeplaatst en mag het equipe wat de fout had gemaakt zijn resterende ballen niet meer spelen.

d)Als een speler van een “equipe” zijn boules opraapt, (dit geld ook voor boules die de “uitlijn” zijn gepasseerd) en de tegenpartij nog boules te spelen heeft, mag het “equipe” die de “fout” maakt haar eventueel resterende ballen niet meer spelen.

e)In het verleden mocht de “but” niet binnen de 100 cm vanaf een kantlijn geplaatst worden.

Dit is nog steeds hetzelfde als het gaat voor de “verste” kant gaat.(de kant waar “but” komt.

Veranderd is nu dat, als het om de “zijkanten” gaat is dit nu 50 cm geworden i.p.v. 100cm.

 

Tot zover deze aanpassingen die vanaf heden ook gaan gelden voor L’Autre Chemin.

Mededeling secretariaat

 

Onderstaande info zal binnenkort aangepast worden, er hebben diverse mutatie plaatsgevonden. Tot dan.

 

 

Hans: In zijn voorwoord op ons toernooi van 5 juli j.l. heeft Hans van den Wijngaard al aangegeven dat onze “Hans” (Hans de Haan) veel van zijn activiteiten voor de club, om lichamelijke redenen, moet staken. Dat is heel jammer voor de club want mede door zijn inzet is ons speelveld een van de mooiste in wijde omgeving. Gelukkig hebben twee leden (Freek Bosman & Frans Tervoort) zich bereid verklaard hun inzet te geven teneinde het speelveld op orde te houden. Veel dank daarvoor heren en succes in deze taak. Hans de Haan blijft bij de club en zal, als hij zich goed voelt, ook regelmatig een partijtje meespelen!!! U bent dus gewaarschuwd, want in speel-kwaliteit heeft hij niets hoeven in te leveren. Hans we zijn je veel dank verschuldigd.

Inzet Bakkerspleintje Castricum: Opnieuw heeft daar dit jaar het “Jeu de boule” plaatsgevonden. Wederom verzorgd door Jozef en zijn trouwe trawanten. Het opbouwen van het speelveld en het spelen die middag werd een succes. Het afbreken van het speelveld helaas niet. Vooraf werden door mij over het “ hulp bij het afbreken” afspraken gemaakt met collega vereniging “ de Stetters “ maar helaas, deze werden, op de inzet van een enkeling na, niet nagekomen. In overleg met Jozef is nu besloten dit evenement, bij een nieuwe aanvraag niet meer te gaan verzorgen.